Lions Lindome

Vad är Lions

Lions är en internationell organisation som varit verksam sedan 1917 och som engagerar sig i humanitär service.

Lions är den största organisationen som bygger sin verksamhet på enskilda klubbars
frivilliga engagemang. Verksamheten bedrivs över hela världen i såväl öst som väst.

Lions främsta interna informationskälla är tidningen The Lion som distribueras till alla medlemmar, i ett 10-tal språkvarianter.

Medlemskap i Lions innebär ett aktivt engagemang för medmänniskan, inspirerande personlig utveckling samt gott kamratskap.

Lions är ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion.

Medlemsmottagningen är öppen för alla, kvinnor, män och ungdomar.

Senast ändrad 990714