Lions Lindome

We Serve

We serve - vi tjänar (mänskligheten)är Lions motto.
Varje intjänad krona från våra aktiviteter går direkt till behövande (lokalt och internationellt).

Alla admistrativa kostnader bestrides av medlemsavgifter.