Lions Lindome

Totalt utdelat sedan 2008:

1 176 511 krUTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2018-2019

Majblomman Lindome 10.000 kr
Ungdomsverksamhet i Lindome 11.387 kr
Ungdomshandikappläger 4.000 kr
Ungdomsverksamhet i Sverige 4.180 kr
Hjälpverksamhet i Lindome 23.000 kr
Brogårdens äldreboende 5.942 kr
Cancerfond väst 4.042 kr
SMILE 5.000 kr
Musikskolan i Lindome 2.500 kr
Tullens narkotikahund 2.000 kr
Internationell hjälpverksamhet 6.480 kr
Barndiabetesfonden 2.000 kr
SUMMA 80 531 kr

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2017-2018

Majblomman Lindome 10.000 kr
Ungdomsverksamhet i Lindome 5.000 kr
Ungdomshandikappläger 2.000 kr
Ungdomsverksamhet i Sverige 5.410 kr
Hjälpverksamhet i Lindome 26.000 kr
Brogårdens äldreboende 3.314 kr
Cancerfond väst 9.545 kr
Skola Indien 16.500 kr
Musikskolan i Lindome 4.500 kr
Tullens narkotikahund 2.000 kr
Internationell hjälpverksamhet 10.150 kr
SUMMA 94 419 kr

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2016-2017

Majblomman Lindome 10.000 kr
Ungdomsverksamhet i Lindome 1.494 kr
Ungdomshandikappläger 2.000 kr
Ungdomsverksamhet i Sverige 4.920 kr
Hjälpverksamhet i Lindome 20.000 kr
Brogårdens äldreboende 6.151 kr
Cancerfond väst 8.770 kr
Skola Indien 15.000 kr
Världens barn 5.918 kr
Tullens narkotikahund 2.000 kr
Internationell hjälpverksamhet 10.700 kr
GBG Räddningsmission 5.000 kr
SUMMA 91 953 kr

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2015-2016

Musikskolan Lindome 2.500 kr
Majblomman 10.000 kr
Ungdomshandikappläger 4.000 kr
Ungdomsverksamhet i Sverige 5.000 kr
Hjälpverksamhet i Lindome 14.000 kr
Brogårdens äldreboende 3.335 kr
Cancerfond väst 7.727 kr
Skola Indien 21.000 kr
Världens barn 8.076 kr
Syriens barn 2.000 kr
Internationell hjälpverksamhet 9.400 kr
SUMMA 87 038 kr

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2014-2015

Handikappverksamhet 3.000 kr
Musikskolan Lindome 2.500 kr
Majblomman 25.443 kr
Ungdomshandikappläger 3.500 kr
Ungdomsverksamhet i Sverige 1.892 kr
Hjälpverksamhet i Lindome 21.600 kr
Brogårdens äldreboende 4.596 kr
Cancerfond väst 8.259 kr
Operation Smile 5.000 kr
Skola Indien 36.000 kr
Världens barn 14.300 kr
Katastrofhjälp Nepal 5.000 kr
Internationell hjälpverksamhet 11.640 kr
Tjejjouren Väst 5.000 kr
Bris 5.000 kr
SUMMA 152 730 kr

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2013-2014

Handikappverksamhet 3.000 kr
Musikskolan Lindome 5.000 kr
Mölndals cykelklubb 5.000 kr
Ungdomshandikappläger 3.000 kr
Hjälpverksamhet i Lindome 8.398 kr
Brogårdens äldreboende 4.927 kr
Cancerfond väst 13.059 kr
Scouterna 1.500 kr
Skola Indien 30.000 kr
Världens barn 5.000 kr
Katastrofhjälp Filipinerna 10.000 kr
Internationell hjälpverksamhet 2.400 kr
SUMMA 92 484 kr

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2012-2013

Handikappverksamhet 1.400 kr
Musikskolan Lindome 2.000 kr
Ungdomshandikappläger 3.000 kr
Hjälpverksamhet i Lindome 18.583 kr
Barndiabetesfond 25.275 kr
Brogårdens äldreboende 1.320 kr
Cancerfond väst 41.987 kr
Scouterna 5.900 kr
Skola Indien 36.000 kr
Världens barn 3.500 kr
Lions katastrofberedskapsfond 3.000 kr
Internationell hjälpverksamhet 5.039 kr
SUMMA 147 004 kr

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2011-2012

Antidrogverksamhet i Lindome 3.000 kr
Handikappverksamhet 3.400 kr
Musikskolan Lindome 2.000 kr
Ungdomshandikappläger 3.000 kr
Hjälpverksamhet i Lindome 23.000 kr
Barndiabetefond 1.900 kr
Förskolan i Lindome 3.250 kr
Brogårdens äldreboende 2.877 kr
Cancerfond väst 2.773 kr
Scouterna 5.000 kr
Skola Indien 44.000 kr
Världens barn 9.279 kr
Lions katastrofberedskapsfond 1.000 kr
Internationell hjälpverksamhet 5.900 kr
SUMMA 110 379 kr

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2010-2011

Antidrogverksamhet i Lindome 4.000 kr
Handikappverksamhet 2.900 kr
Musikskolan Lindome 5.000 kr
Ungdomshandikappläger 3.000 kr
Hjälpverksamhet i Lindome 13.000 kr
Brogårdens äldreboende 5.286 kr
Cancerfond väst 11.207 kr
Scouterna 7.550 kr
Gymnasiesärskolan 3.000 kr
Skola Indien 37.000 kr
Världens barn 12.454 kr
Lions katastrofberedskapsfond 1.500 kr
Internationell hjälpverksamhet 2.560 kr
SUMMA 108 447 kr

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2009-2010

Antidrogverksamhet i Lindome 46.000 kr
Handikappverksamhet 1.000 kr
Musikskolan Lindome 2.500 kr
Ungdomshandikappläger 1.650 kr
Hjälpverksamhet i Lindome 15.000 kr
Brogårdens äldreboende 5.150 kr
Cancerfond väst 2.156 kr
Röda Fjädern, beroendesjukdomar 8.000 kr
Katastrof Haiti 10.786 kr
Skola Indien 7.000 kr
Världens barn 14.876 kr
Lions katastrofberedskapsfond 2.500 kr
Hjälpverksamhet Rumänien 4.000 kr
Internationell hjälpverksamhet 2.000 kr
SUMMA 122 618 kr

UTDELADE GÅVOR OCH BIDRAG VERKSAMHETSÅRET 2008-2009

Antidrogverksamhet i Lindome 2.000 kr
Handikappverksamhet 4.200 kr
Musikskolan Lindome 2.000 kr
Ungdomshandikappläger 9.200 kr
Scouterna Lindome 22.700 kr
Kyrkans hjälpverksamhet 10.000 kr
Röda Fjädern 15.700 kr
Brogårdens äldreboende 3.250 kr
Världens barn 11.600 kr
Internationell verksh. 6.258 kr
Barndiabetesfonden 2.000 kr
SUMMA 88 908 kr